CERTIFICERING   |

 

 

CERTIFICERING

In het kort gezegd draait certificeren om:

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

Het certificeringstraject begint met het opstellen van een kwaliteitssysteem. Dit bestaat uit een kwaliteitshandboek met procedures, werkinstructies, formulieren en andere documenten. Vervolgens beoordeelt een certificerende instantie of het kwaliteitssysteem voldoet aan de norm en of er gewerkt wordt volgens de afspraken die vastgelegd zijn.

Een volledig certificeringstraject bij Quartz bestaat uit de volgende stappen:
•uitvoeren van een nulmeting; een inventarisatie van de al vastgelegde afspraken, richtlijnen etc.
•vastleggen van het beleid en doelstellingen
•vastleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
•vastleggen van de werkwijze in procedures en werkinstructies
•implementeren van de gemaakte afspraken
•certificeren van het kwaliteitssysteem

 

 Quartz voert het gehele certificeringstraject voor u uit en heeft normkennis voor certificering van:
•ISO9001
•Groenkeur
HKZ Kinderopvang
MVO prestatieladder
 Milieubarometer

Een kwaliteitssysteem is een continu proces van controleren en verbeteringen doorvoeren. Het is een systeem, dat onderhouden moet worden. Ook na certificatie blijven zaken als directiebeoordeling, kwaliteitsoverleg, interne audits, klachtenbehandeling etc. regelmatig terugkomen.

Ook deze taken kan Quartz voor u uitvoeren. Zie Kwaliteitscoördinatie
 

lijn-vert

 

 

 

Contactgegevens:

T 06 25 25 40 56
E info@quartz-kwaliteit.nl

 

  

 

 

 

disclaimer  |  algemene voorwaarden  |  © copyright Quartz