HKZ Kinderopvang   |

 

 

HKZ Kinderopvang

De Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (Stichting HKZ) HKZ heeft het certificatieschema Kinderopvang ontwikkeld.. Dit s een keurmerk specifiek voor organisaties in de Kinderopvang.

ISO 9001:2008 is een algemene norm die door allerlei organisaties kan worden gebruikt. Om het zorgorganisaties gemakkelijk te maken heeft HKZ in haar kwaliteitsnorm, de normeisen van ISO 9001:2008 vertaald naar de zorg.
 ISO 9001:2008 wordt hierdoor minder complex en gemakkelijker toepasbaar.

Er zijn certificatieschema’s voor drie typen kinderopvangorganisaties:

  • kinderdagverblijven en centra voor buitenschoolse opvang
  • gastouderbureaus
  • peuterspeelzalen

Met het behalen van het HKZ-kwaliteitsmerk voldoet de instelling ook aan de relevante ISO-normen.

Een HKZ-certificaat is drie jaar geldig. Een jaarlijkse hertoetsing is verplicht. Daarnaast vinden er tussentijdse bezoeken plaats om afgesproken verbeteringen te beoordelen.

 

lijn-vert

 

 

Contactgegevens:

T 06 25 25 40 56
E info@quartz-kwaliteit.nl

  

 

 

 

disclaimer  |  algemene voorwaarden  |  © copyright Quartz