PROCESBESCHRIJVINGEN   |

 

 

PROCESBESCHRIJVINGEN

Met het vastleggen van werkwijze en afspraken komt er structuur in een organisatie en wordt deze transparant. Een goed geschreven bedrijfshandboek brengt duidelijkheid. De inhoud van een handboek kan naar wens ingevuld worden. Te denken valt aan beleid, procedures, werkinstructies, formulieren, checklists, omschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, organisatiestructuur

Een bedrijfshandboek biedt veel toepassingen en voordelen:

  • Afspraken zijn vastgelegd
  • Het is een uitgangspunt bij groei van het aantal medewerkers
  • Een naslagwerk voor medewerkers en bij het inwerken van nieuw personeel
  • Het kan dienen om aan te tonen dat het bedrijf voldoet aan kwaliteitseisen voor certificering
  • Om aan klanten en relaties duidelijk te maken wat de werkwijze is
  • Als uitgangspunt voor verbeteringen in de bedrijfsvoering

Het maken van heldere en werkbare procesbeschrijvingen is het werkgebied van Quartz. Vooraf wordt duidelijk afgesproken welke onderwerpen vastgelegd worden en in welk tijdspad. Om er voor te zorgen dat de vastgelegde werkwijze praktisch en werkbaar is, hecht Quartz grote waarde aan het overleg met alle
betrokkenen, voordat deze geimplementeerd wordt.

 

lijn-vert

 

 

Contactgegevens:

T 06 25 25 40 56
E info@quartz-kwaliteit.nl

 

  

 

 

 

disclaimer  |  algemene voorwaarden  |  © copyright Quartz